CADP secundaria provisional

O prazo para formular reclamacións ou renuncias é o comprendido entre o día 2 de agosto ata o 2 de setembro de 2021, ambos incluídos.

Publicado o 30 de xullo de 2021