Resolución provisional das Comisións de servizo por conciliación da vida familiar e laboral

  • O prazo de reclamacións comeza o día 5 de xullo de 2020 e remata o día 9 de xullo de 2021, ambos incluídos.
  • As reclamacións á resolución provisional deberán ser realizadas electrónicamente accedendo á carpeta do cidadán da persoa interesada, dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal (código do procedemento ED 010A/2021).

Publicado o 02 de xullo de 2021