Concurso de Atención Preferente

O prazo de presentación de solicitudes é de 5 días hábiles ( desde o día 17 de xuño ata o 23 de xuño, ambos incluídos)

Publicado o 16 de xuño de 2021

Convocado concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en practicas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente.