Mesa sectorial xoves 10 de xuño

  Envía as túas achegas para esta mesa a ensino@galicia.ccoo.es

Publicado o 07 de xuño de 2021

Nesta mesa trataranse os seguintes documentos:

- Concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente

- Concurso público de méritos para cubrir postos de dirección dos centros de formación e recursos e asesorías do Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación e recursos

- Proxecto orde de convocatoria de concurso a prazas sometidas a convenio (pendente)