Concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos

  • Prazo de presentación de solicitudes: 15 días hábiles (ata o 24 de maio incluído)
  • O modelo de solicitude estarà disponible so sitio edu.xunta/cxt e se poderà achegar en calquera lugar dos recollidos no artigo 16 da lei 39/2015:  Rexistro da Xunta ou das súas delegacións territoriais, calquera outro rexistro de administracións públicas, oficina de correos, sede electrónica da Xunta de Galicia
  • Preme para acceder á orde no DOG

Publicado o 30 de abril de 2021