Mesa Negociadora do Convenio de Educación Infantil (20 abril)

Publicado o 27 de abril de 2021

O pasado 20 de abril volveuse reunir a Mesa Negociadora do Convenio de Educación Infantil coa intención de trasladar ás táboas salariais o acordo alcanzado no SIMA por todas as organizacións da Mesa excepto por CCOO.
O ocorrido na reunión pódese interpretar como o enésimo intento por parte das patronais de desactivar a esixencia de CCOO de que, ademais de aplicar o SMI ás táboas salariais do convenio, acéptese que as Educadoras teñen dereito a un recoñecemento claro e explícito da súa titulación e responsabilidades e que, por tanto, recoñézaselles que teñen que manter nos seus salarios un diferencial.
A proposta das patronais consistía en aplicar o SMI ás táboas salariais e aumentar os salarios das educadoras en 10 €, desde o 1 de setembro de 2021, non aplicando esta subida ás táboas de xestión indirecta. CCOO respondeu que esta subida era moi insuficiente pola exigua diferenza que se propoñía para as educadoras e porque non se plasmaba un calendario para ir incrementando ese diferencial. Finalmente, non se produciu o acordo porque as patronais non aceptaron o recoñecemento expreso das educadoras para dispoñelo e porque as demais organizacións sindicais, vista a presión exercida por CCOO, non se atreveron a volver pactar, como xa fixeron no pasado.
Lembremos que CCOO interpuxo demanda á Audiencia Nacional para que se recoñeza este dereito xa que, debido aos salarios tan precarios deste convenio, a simple aplicación dun salario mínimo produce o efecto de igualar salarios en gran parte dos postos de traballo, sen ter en conta a formación ou a especial responsabilidade de cada posto de traballo.
Tamén nos vemos obrigados a lembrar, á vista das informacións difundidas por outras organizacións presentes na Mesa Negociadora, que só CCOO está a defender, en solitario, estes dereitos. Só CCOO mantén incansablemente as súas posicións negociadoras antes e despois da firma do convenio, porque estamos realmente convencidos das inxustas condicións laborais das traballadoras do sector. Neste sentido e para que outros deixen de apuntarse méritos que non lles pertencen, sinxelamente porque asinan acordos cando hai que defender dereitos e calan cando hai que falar durante as negociacións, facemos un repaso aos acontecementos que nos trouxeron ata a situación actual:
- En maio de 2019, CCOO non asina o  XII Convenio Estatal de Centros de Asistencia e Educación Infantil. Todas as organizacións patronais e sindicais con responsabilidade no ámbito estatal rubricaron o convenio, deixando sós a CCOO no seu defensa dos dereitos das traballadoras do sector, a pesar de ser a organización sindical maioritaria na Mesa. CCOO convoca en solitario folga no sector.

En setembro de 2019, CCOO realiza unha consulta á Comisión Paritaria do convenio para que se pronuncie sobre o inadecuado encadre das Educadoras de Infantil no grupo 4 de cotización. A decepcionante resposta da comisión paritaria foi que non eran competentes para responder a esta cuestión.
- En xaneiro de 2020, CCOO promove un acto de mediación no SIMA para que se encadre ás educadoras onde lles corresponde, no grupo 2 de cotización. Non houbo acordo no SIMA pero decidiuse trasladar a decisión á Mesa Negociadora. Como resultado, acabouse acordando que pasarían ao grupo 3, coa oposición de CCOO.
- En decembro de 2020, CCOO presenta demanda de impugnación #ante a Audiencia Nacional para que se declaren nulos os importes inferiores ao SMI das táboas salariais dese ano. CCOO engade a esta demanda outra na que se esixe o recoñecemento do dereito das educadoras para recibir un diferencial salarial que distinga a súa categoría do resto.
- En febreiro de 2021, celébrase un novo acto de mediación no SIMA para resolver a falta de aplicación do SMI de 2020 ás táboas do convenio. TODAS as organizacións da Mesa, excepto, unha vez máis, CCOO chegan ao acordo de aplicar a subida do SMI “aos salarios” das traballadoras, pero nin sequera son capaces de poñerse de acordo á hora de plasmar esta decisión nas cantidades das táboas e trasladan esta (suposta) formalidade a unha nova reunión da Mesa.
- En febreiro de 2021, volve reunir a Mesa pero, sorprendentemente, as outras organizacións sindicais retráctanse do acordo que asinaron no SIMA e néganse a trasladar o SMI a “os salarios” das traballadoras no convenio. CCOO mostra o seu estupor pola devandita actuación e volve esixir a aplicación do SMI ás táboas salariais e o recoñecemento explícito do diferencial para as educadoras.
Cada vez custa máis entender a que xogan os demais nestas negociacións. Parécennos unhas actuacións irresponsables mentres temos a miles de traballadoras esperando melloras reais nas súas condicións laborais e retributivas.
CCOO DEFENDE Os DEREITOS E LOITA POLA MELLORA DAS CONDICIÓNS DAS TRABALLADORAS DA EDUCACIÓN INFANTIL
Por uns soldos dignos na Educación Infantil 0-3!