XVI Convenio Colectivo Xeral de Centros e servizos de Atención a Persoas con Discapacidade

Publicado o 21 de abril de 2021

O pasado 8 de abril celebrouse a primeira reunión da Mesa Negociadora na que CCOO manifestou a súa intención de profundar e consolidar os logros alcanzados no XV Convenio Colectivo.


Desde o sindicato apóstase, en tempos convulsos, por unha negociación tranquila, sen precipitacións. Os precedentes históricos mostran a complexidade desta negociación e iso levounos a iniciar as conversacións moito antes do fin da vixencia do actual convenio, coñecedores da dificultade destas. Fai tres anos marcamos o camiño para seguir e agora é o momento de dotar ao convenio dun texto máis completo que permita resolver aquelas cuestións que quedaron pendentes.


CCOO manifestou nesa reunión que, tras un ano complicado no sector, no que os traballadores e traballadoras tiveron que realizar un esforzo moi importante, empeza a albiscarse a luz ao final do túnel e prevese unha recuperación da actividade económica no segundo semestre do ano que empezará a reverter a actual situación.


CCOO considera que non é suficiente que se garanta por lei o SMI, hai que establecer mecanismos áxiles que permitan incorporar ao texto do convenio os cambios que se vaian producindo respecto diso. Así mesmo, a pandemia supuxo no último ano unha transformación dixital no traballo que tamén afecta o sector, polo que se fará necesario abordar na negociación tanto a desconexión dixital como o teletraballo.


CCOO expresou, unha vez máis, o seu rexeitamento para dividir o Convenio Colectivo en tres, tal e como formulou a organización sindical CIG. Como sindicato de clase, sempre defendemos a confluencia dos diferentes subsectores nun único convenio, xa que o contrario –a partición– significaría abrir a porta á precariedade das condicións laborais.


A reunión finalizou establecéndose o próximo encontro para o 12 de maio. Desde CCOO estamos a ultimar a nosa plataforma reivindicativa, recollendo as achegas que desde os diferentes territorios fannos chegar afiliados e  afilaidas e delegados e delegadas, coa intención de presentar as nosas propostas nas próximas reunións.