O Tribunal Supremo (TS) ampliou os supostos de nulidade do artigo 17 do X Convenio Colectivo que a sentenza ditada o 11 de febreiro de 2019 pola Audiencia Nacional

Publicado o 17 de marzo de 2021

O Tribunal Supremo (TS), por mor da demanda interposta no seu momento por CCOO, ampliou os supostos de nulidade do artigo 17 do X Convenio Colectivo que a sentenza ditada o 11 de febreiro de 2019 pola Audiencia Nacional.

Así, o contrato de obra e servizo non se poderá utilizar nos seguintes supostos: 
- Impartir materias non contempladas nos novos Plans
- Impartir actividades extraescolares
- Vixilancia de ruta escolar e/ou comedor

A decisión do TS é sumamente importante xa que non permite que se poidan atender tarefas permanentes ou fixas descontinuas baixo a modalidade de obra ou servizo determinado ao ser esas actividades cotiás, normais e permanentes do centro.
Concretamente a sentenza, respecto ao primeiro suposto, recolle:
- Así é, o concepto de duración determinada está claramente presente naquelas materias que están abocadas á súa desaparición ao estar inmersas nun proceso de extinción coñecido e fixado por mandato normativo, consecuencia de modificarse o plan de estudos ao que está vinculado. Non sucede o mesmo con aquelas materias que, aínda que estean afectadas pola implementación de novos plans de estudos non se cualifican como materias a extinguir e, por tanto, mantéñense de futuro por propia decisión do centro privado que, con plenas facultades académicas, goza de autonomía para configurar o seu proxecto educativo e adaptar os programas ás características do medio en que estean insiro e adoptar métodos de ensino e organizar actividades culturais escolares e extraescolares.


Desde CCOO celebramos, unha vez máis, que o TS nos enche de razóns para seguir esixindo unhas condicións laborais dignas no sector. Ao mesmo tempo ofrecemos todo o noso apoio para que os Comités de Empresa esixan a aplicación da sentenza nos centros de traballo.