Resolución Provisional Concurso de Traslados do Corpo de Mestres

Publicada a Resolución Provisional do Concurso Xeral de Traslados para o corpo de mestres e a listaxe de persoas excluídas

O prazo para reclamacións e renuncias é o comprendido entre o día 12 de marzo ata o 25 de marzo, ambos incluídos.

As reclamacións e renuncias poderanse presentar polos procedementos a que alude a base vixesimo segunda da ORDE e remitiranse ademais por correo electrónico, dentro do prazo establecido, ao enderezo persoal.primaria@edu.xunta.gal

Publicado o 11 de marzo de 2021