Resolución provisional do CXT de Secundaria

  • O prazo para reclamacións e renuncias é o comprendido entre o día 5 de marzo ata o 18 de marzo, ambos incluídos.

Publicado o 04 de marzo de 2021

Publicación da adxudicación provisional do concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación.