CCOO-Ensino e o resto de organizacións sindicais con presenza na Mesa Sectorial solicitan unha reunión urxente desta para tratar a organización dos procesos selectivos de persoal docente

As catro organizacións con presenza na Mesa Sectorial acaban de presentar por rexistro un escrito no que solicitan unha xuntanza urxente da Mesa Sectorial para negociar e clarificar todas as dúbidas que resultan da organización dos procesos

Publicado o 15 de febreiro de 2021

Dada a proximidade da celebración dos procesos selectivos de ingreso e acceso á función pública docente correspondentes á OPE do ano 2020 e a situación creada pola pandemia da COVID-19, estase a xerar unha situación de incerteza sobre como se artellará e en que condicións a celebración do proceso.

Cómpre negociar e clarificar todas as medidas sanitarias e organizativas que se han tomar para un correcto desenvolvemento e que o persoal participante poida saber con suficiente antelación como se realizarán as probas.

Por iso as catro organizacións (CIG-Ensino, CCOO-Ensino, ANPE e FesP-UGT) solicitan a convocatoria urxente da Mesa Sectorial Docente non Universitaria para negociar e clarificar todas as cuestións referidas ao desenvolvemento dos procesos selectivos da OPE de 2020