Resolución provisional listas de interinidades e substitucións como profesorado especialista nas ensinanzas do CM de FP correspondente ao título de técnico en condución de actividades físico-deportivas no medio natural

 Baremo provisional.    Listaxe de excluídos

Prazo de Reclamacións: desde o 24 ata o 26 de febreiro de 2021, ambos incluídos. 

Para cubrir a solicitude accederase á Sede electrónica e cubrirase o formulario de requerimento de emenda do procedemento ED003A que estará a disposición das persoas interesadas

Non admitirán ningunha solicitude que non sexa tramitada mediante o procemento ED003A.

Publicado o 25 de febreiro de 2021