Resolución Definitiva de listas de interinidades e substitucións nas especialidades de Navegación e Instalacións Mariñas e Máquinas, Servizos e Produción

Publicado o 01 de marzo de 2021

1. Corpo de profesores de ensino secundario (590):

590109 Navegación e Instalacións Mariñas   Baremo.  Excluídos. 

2. Corpo de profesores técnicos de formación profesional (591)

591210 Máquinas, Servizos e Produción  Baremo  Excluídos

 

Velaquí podes ver a Resolución pola que se convocaron e a orde coas titulacións que dan acceso ás listas por especialidade