CCOO ensino esíxelle ao goberno da Xunta que aprobe con caracter de urxencia os orzamentos que inclúen a suba retributiva das empregadas e empregados públicos

Retrasar a aprobación dos orzamentos de Galicia tendo maioría absoluta no Parlamento carece de sentido polo que o sindicato insta a aprobalos sen demora para que as empregadas e empregados públicos vexamos incrementados os nosos salarios grazas aos acordos que logramos. Cómpre lembrar, que as nosas nóminas (tanto no ensino público como no ensino concertado) veranse incrementadas en 30€ mensuais no complemento específico grazas ao acordo asinado en 2018 por CCOO.

Publicado o 13 de xaneiro de 2021

Tamén se aplicará o incremento do 0,9% en todos os conceptos retributivos establecidos na Lei de Orzamentos Xerais do Estado. De non aprobarse agora os orzamentos en Galicia, esta suba cobrarase en febreiro ou marzo con caracter retroactivo, pero desde CCOO ensino esixiremos que se aproben xa ao fin de percibir esta suba coa nómina de xaneiro.