Ensino Concertado e LOMLOE

A Federación de Ensino de CCOO considera que o actual ambiente de catastrofismo instalado nos colexios concertados non se corresponde coa realidade.

Publicado o 13 de novembro de 2020

A Federación de Ensino de CCOO, ante a nova Lei Educativa, acaba de facer público dous documentos con 10 propostas de ámbito laboral e outras 10 de ámbito xeral relativas ao ensino concertado. Con iso entendemos que o proxecto é mellorable e esperamos que así sexa durante o seu trámite parlamentario.

Pero, simultaneamente, tamén desexa manifestar que non comparte a catastrofista idea -que desde a “Plataforma Concertados” está a transmitirse á comunidade educativa dos colexios concertados e aos seus traballadores e traballadoras-, segundo a cal a nova Lei vai supor o peche dos centros e vai afectar ao emprego. Consideramos que abundan os xuízos de intencións e que do texto do proxecto, que non transcriben, non se poden inferir as traxedias que se anuncian.

A proposta de articulado da nova Lei Educativa formulada desde o Ministerio de Educación, non xustifica a campaña de tensión e o catastrofismo que se está levando aos centros e aos medios de comunicación, cando, no peor dos casos, vólvese a unha lexislación previa que permitiu estabilizar o ensino en España; garantiu a permanencia e o crecemento dos grupos concertados no 99% dos centros existentes á entrada en vigor da LODE (1985); e posibilitou a mellora das condicións laborais dos seus profesionais a través do pago delegado e a equiparación, logros históricos de CCOO. E nada desa estrutura legal está en cuestión.

Non é a única campaña catastrofista á que asistimos, que alcanzou até a publicación, nalgúns medios de comunicación, dos prazos previstos para a desaparición do ensino concertado e dos postos de traballo nela existentes. Nos últimos meses, ao amparo da pandemia, outras dúas campañas protagonizadas polas mesmas organizacións tamén tiveron a súa repercusión mediática: a que se produciu na primavera sobre a desaparición dos centros específicos de educación especial e a máis recente, unha suposta proposta do Goberno, que se materializaría nos próximos Orzamentos Xerais do Estado, de gravar con IVE do 21 % determinados servizos educativos do ámbito privado que até o momento estaban exentos. En ambos os casos demóstrase a súa falsidade, xa que viñan precedidas dun escaso rigor nas afirmacións e de moitos xuízos de valor infundados:

A Disposición adicional cuarta do Anteproxecto da nova Lei de Educación recolle literalmente que “As Administracións educativas continuarán prestando o apoio necesario aos centros de educación especial para que estes, ademais de escolarizar aos alumnos e alumnas que requiran unha atención moi especializada, desempeñen a función de centros de referencia e apoio para os centros ordinários”. Ademais, eleva a función dos colexios á de centros de apoio e de referencia para mellorar a integración aproveitando a súa experiencia. Entón, a esas organizacións patronais e sindicais da “Plataforma Concertados” non lles parece ben que os centros ordinarios (as súas unidades de apoio á integración) conten cos recursos necesarios para atender adecuadamente a este alumnado en cumprimento dos compromisos internacionais de España?

O pasado 27 de outubro o Goberno aprobou o borrador de Orzamentos para 2021 sen que as modificacións fiscais recollan variación algunha nos tipos impositivos de IVE no ensino. 

De novo volven quedar en evidencia no seu afán desestabilizador.

En CCOO encantaríanos coñecer o articulado exacto no que fundamentan o seu alarmismo e convidamos a esas organizacións a que o difundan urxentemente por interese xeral do sector. 

Máis estraño resulta que unha plataforma que inclúe sindicatos do sector non realice a máis mínima mención sobre cuestións laborais, como a incumprida equiparación co ensino público existente na maioría de comunidades e moi paralizada tras a LOMCE; ou como a reivindicación dun novo Real Decreto de concertos que substitúa ao de 1985 e supere as lagoas existentes tras a publicación das seguintes Leis Educativas; ou, máis estraño aínda, que non se reclame a comprometida revisión dos módulos de concertos que garanta a gratuidade real do ensino.

CCOO fixo públicas as súas propostas laborais e xerais máis vinculadas ao ensino concertado. Estamos á espera de que as organizacións da devandita plataforma, ademais de queixarse en abstracto da nova Lei, mostren cales foron as súas. Así mesmo, esiximos ás patronais, esas que tanto falan de liberdade, que cesen as presións que moitas titularidades están a exercer sobre os traballadores e traballadoras do sector que non comulgan coas súas ideas políticas.

E de paso lembrámoslles que “A profecía nunca fixo máis doutos aos profetas”