Mesa de Negociación do XII Convenio Colectivo Estatal de centros de atención e educación infantil

 O vindeiro venres 13 de novembro convocarase a Mesa de Negociación do XII Convenio Colectivo Estatal de centros de atención e educación infantil, como demandara CCOO na última reunión, coa seguinte orde do día: Disposición final cuarta e Salario mínimo interprofesional (SMI)

Publicado o 05 de novembro de 2020

Dende CCOO agardamos que a convocatoria non se converta nun mero trámite para saír do paso e sirva para resolver as anomalías existentes nas táboas salariais vixentes, despois da publicación do SMI 2020. Non ten sentido que os salarios dalgúns educadores sexan idénticos aos doutras categorías profesionais con formación e responsabilidades diferentes, para o que CCOO esixirá que os salarios se axusten ás tarefas realizadas.

POR UN SALARIO DIGNO NA EDUCACIÓN INFANTIL 0-3!