Vacantes para o Concurso de Traslados por Provincias (Actualizadas a 13 de novembro)

Velaquí podedes consultar as vacantes para o Concurso de Traslados que as Xefaturas territoriais de cada provincia nos van trasladando. 

Publicado o 13 de novembro de 2020

A CORUÑA

 Corpo de Mestres

 Corpos de Secundaria

LUGO

 Corpo de Mestres

 Corpos de Secundaria

OURENSE

 Corpo de Mestres

 Corpos de Secundaria. Actualizado a 6 de Novembro

PONTEVEDRA

 Corpo de Mestres

 Corpos de Secundaria