Catálogo de postos de traballo en centros de infantil, primaria e especial e relación de unidades habilitadas (actualizado a 16 de novembro)

Velaqui podes consultar o Catálogo de postos de traballo dos centros de E.Infantil, E, Primaria e E. Especial actualizado a 16 de novembro e a relación de unidades habilitadas por centro e provincia.

Publicado o 10 de novembro de 2020