Normas procedimentais do Concurso Xeral de Traslados

Publicada no BOE a Orden EFP/942/2020, de 5 de outubro, pola que se establecen as normas procedimentais  aplicables aos concursos de traslados de ámbito estatal, convocados durante o curso 2020/2021, para persoal funcionario dos Corpos docentes contemplados na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación.

Publicado o 09 de outubro de 2020