Relación de persoal admitido e excluído en certas listas de interinidades e substitucións (Actualización a 16 de Decembro de 2020)

Publicadas no portal de substitucións da Consellería as relacións de persoas admitidas nas listas de diversas especialidade dos corpos de PES, PTFP, Profesorado de música e Artes Escénicas e profesorado de EOI.

Se ampliades podedes ver as especialidades, listaxes de persoas excluídas e prazos de reclamacións

Publicado o 16 de decembro de 2020

 CORPO de PES

 Filosofía  Relación Definitiva

 Latín  

 Grego  

 Lingua Castela e literatura   Baremo Relación Definitiva

 Francés  Relación definitiva

 Informática  Relación definitiva

 Lingua e Literatura galegas  

 Matemáticas Relación definitiva

 Asesoría e Procesos de imaxe persoal Resolución definitiva

 Organización e procesos de mantemento de vehículos  Resolución definitiva

 Organización e Proxectos de fabricación mecánica. Resolución definitiva

 Procesos de diagnóstico clínico e produtos ortoprotésicos Resolución definitiva

 Futbol  Baremo  Resolución Definitiva

 CORPO de PTFP

  Sistemas Informáticos  Relación definitiva

  Mantemento de Vehículos 

  Cociña e pastelaría  Relación definitiva

  Patronaxe e confección Relación definitiva

  Soldadura Relación definitiva

  Servizos de Restauración Relación definitiva

  Fabricación e instalacións de Carpintería e moble. Relación definitiva

 Peiteado  

 Procedementos de diagnóstico clínico e ortoprotésico. Prazo de reclamación: ata o 18 de decembro

 CORPO de PMUS e AAEE

  Fagot  Relación definitiva

  Fundamentos de Composición  Relación definitiva

 Clave  Baremo  Relación definitiva

 Contrabaixo  Baremo  Relación definitiva

 Percusión  Baremo  Relación definitiva

 CORPO de PEOI 

  Chinés, Italiano, Xaponés Relación definitiva

  Inglés Relación definitiva

 CORPO de MESTRES

  Pedagoxía Terapeútica  Relación definitiva

  Audición e linguaxe.  Relación definitiva