CCOO xunto con ANPE e CSIF solicitan xuntanza da Comisión do seguimento do acordo de Interinos

  • Unha vez solicitada xa foi aceptada pola Consellería e producirase mañá ás 13:00
  • CCOO pretende valorar a situación actual das listas de interinidades e substitucións, analizar as adxudicacións no CADP e valorar a adaptación do acordo de 20 de xuño de 1995 a RD31/2020 de medidas urxentes no ámbito do ensino non universitario

Publicado o 01 de outubro de 2020

 VER SOLICITUDE DE XUNTANZA