CADP 2020 - Resolución provisional Corpos de Secundaria

Publicada a Resolución provisional do CADP dos corpos de Secundaria  por orde de ADXUDICACIÓN e por orde ALFABÉTICA . O prazo de reclamacións será do 3 de agosto ao 3 de setembro. As reclamacións formularanse en todo caso por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia. As renuncias á resolución provisional do concurso realizaranse no mesmo prazo a través da páxina do CADP e non resultará necesaria a súa presentación na sede electrónica da Xunta de Galicia

Publicado o 31 de xullo de 2020