Nomeamento como persoal funcionario de carreira do persoal opositor nos procedementos de 2019

Publicado no BOE o nomeamento como persoal funcionario de carreira do persoal opositor apto nos procedementos selectivos do 2019 dos corpos de secundaria.

Publicado o 29 de xullo de 2020