Información OPES Xunta (Persoal Laboral)

Publicado o 14 de xullo de 2020

 subgrupo A2, convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 47, do 7 de marzo), pola que se fai pública a relación de persoas aspirantes que superaron o proceso selectivo.

 promoción interna e cambio de categoría, nas categorías 14 (bombeiro/a forestal), 14A (bombeiro/a forestal condutor), 10B (vixilante fixo/a de defensa contra incendios forestais) e 10C (emisorista de defensa contra incendios forestais), correspondentes ao grupo V de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia, convocado pola Orde do 18 de setembro de 2017 (Diario Oficial de Galicia número 182, do 25 de setembro de 2017), pola que se fai pública a baremación definitiva da fase de concurso

 promoción interna e cambio de categoría, na categoría 033 (bombeiro/a forestal condutor/a de motobomba) do grupo IV de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia, convocado pola Orde do 18 de setembro de 2017 (Diario Oficial de Galicia número 182, do 25 de setembro), pola que se fai pública a baremación definitiva da fase de concurso.

 listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo facultativo de grao medio da escala técnica de facultativos, especialidade de educadores, de administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia (subgrupo A2).

 listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo facultativo de grao medio da escala técnica de facultativos, especialidade de traballo social, de administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2.

 listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 017 do grupo II, asistenta/e social, de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia.