MESA NEGOCIADORA VI CONVENIO COLECTIVO ENSINO CONCERTADO

Tras a última reunión, quedou patente unha vez máis que CCOO é a única organización  sindical que prioriza os intereses das persoas traballadoras, sen encartarse aos  designios das patronais.

Velaqui tedes o resumo e valoración da xuntanza

Publicado o 05 de maio de 2020