Apertura de listas de interinidades e substitucións nos corpos de PES,PTFP e de Profesorado de Música e Artes Escénicas

Prazo de solicitudes: ata o 17 de febreiro

CORPO de Profesorado de Ensino Secundario

especialidades de navegación e instalacións mariñas (109), de sistemas electrónicos (124), de sistemas electrotécnicos e automáticos (125)

CORPO de Profesorado Técnico de FP

especialidades de equipos electrónicos (202), de instalacións electrotécnicas (206), de máquinas, servizos e produción (210), de mecanizado e mantemento de máquinas (211) e operacións e equipos de elaboración de produtos alimentarios (214)

CORPO de Profesorado de MAAEE :

especialidade de saxofón (594424)

Publicado o 10 de febreiro de 2020