Aberto o prazo para que o profesorado funcionario en prácticas actualice o seu expediente persoal

Prazo : ata o 15 de Xaneiro

Lugar : Aplicación de Datos Persoais.

Xerarase unha instancia de alegacións que logo debe entregarse por rexistro con copia cotexada da documentación achegada numerada e ordenada segundo figure na instancia.

Publicado o 21 de decembro de 2019