Convocatoria do curso de actualización para o desenvolvemento da función directiva

Prazo de solicitudes. do 16 ao 29 de outubro

 ver PÁXINA CONSELLERÍA

Publicado o 15 de outubro de 2019

 

A inscrición e xestión deste curso de actualización realizarase a través da aplicación FProfe: https://www.edu.xunta.es/fprofe

 Ofértanse as seguintes prazas:

Provincia

Prazas

A Coruña

75

Lugo

50

Ourense

50

Pontevedra

75

Total

250

 

 DESTINATARIOS : Quen estea en posesión de habilitacións ou acreditacións de dirección de centros públicos expedidas con anterioridade á data de entrada en vigor da Lei Orgánica 8/2013, e para quen se atopase ocupando postos de director ou directora en centros docentes públicos á data de entrada en vigor da Lei Orgánica 8/2013 ou durante os cinco anos seguintes.