Resumo dos aspectos fundamentais da orde de recoñecemento e certificación da formación permanente do profesorado

 ver ORDE

 ver CADRO RESUMO

Publicado o 09 de outubro de 2019