A COMISIÓN BILATERAL ESTADO - GALICIA AVALA OS ACORDOS ACADADOS COAS OOSS. ASINANTES

QUEDAN GARANTIDAS A CARREIRA PROFESIONAL E DEMAIS MELLORAS RECOLLIDAS NO ACORDO DE CONCERTACIÓN SOCIAL

 ver infórmaTE

Publicado o 19 de setembro de 2019