Modificacións ao Acordo de acceso ás listas de interinidades e substitucións

 ‌Modifícase a forma de chamamento. CCOO-Ensino insiste en que esta modificación debe ir acompañada de chamamentos todos os días.

    Inclúese unha disposición transitoria que permite ao persoal que non rematou a inscrición nos procedementos selectivos de modo satisfactorio a permanencia nas listas.

 ver DOG coas MODIFICACIÓNS 

ver infórmaTE co sistema de CHAMAMENTOS

Publicado o 12 de agosto de 2019