Resolución definitiva do concurso de seleccion de persoal de dirección e asesorias do CAFI e CFR

 ver RESOLUCIÓN 

Publicado o 01 de agosto de 2019