LUGARES, DATAS E HORAS DA PRESENTACIÓN E PRIMEIRA PROBA DOS PROCEDEMENTOS SELECTIVOS.

 Lembramos que acudir ao acto de presentación é obrigatorio, e condición para poder realizar a primeira proba.

 O acto dé presentación terá lugar o 22 de xuño  ás 9:00 horas.

 

 ver LUGARES e DATAS
 

  CORRECCIÓN DE ERROS TRIBUNAIS DE INFANTIL OURENSE

 CORRECCIÓN DE ERROS TRIBUNAIS TECNOLOXÍA

 CORRECCIÓN DE ERROS: PARTE B DA ESPECIALIDADE LINGUAXE MUSICAL

 CORRECCIÓN ERROS: CAMBIO DE OPOSITORAS inclúen unha persoa no Tribunal 3 de Primaria (Pontevedra) e outra no Tribunal 19 de Infantil (Lugo).

 

 

 

Publicado o 12 de xuño de 2019