Licenzas por formación destinadas ao funcionariado docente non universitario para o curso 2019/2020

Prazos de preinscrición e inscrición:

- Preinscrición: ata o 12 de xuño (incluído). REQUISITO OBRIGATORIO

- Inscrición: ata o 21 de xuño (incluído).

Publicado o 06 de xuño de 2019