Resolución do tribunal do proceso selectivo para o Ingreso, pola quenda de acceso libre, na categoría 001 (camarelro/a• llmpador/a/axudante/a cociña} do grupo V de persoal laboral

 ver RESOLUCIÓN

Publicado o 03 de xuño de 2019