CCOO-Ensino rexeita a avaliación censal de 3º de primaria

Outro ano máis a Consellería repite a avaliación de 3º con carácter censal e por tanto facéndolla a todo alumnado.

Por que CCOO-Ensino rexeita esta avaliación:

  • Porque posibilita lexitima a repetición de curso como consecuencia da mesma
  • Porque clasifica ao alumnado a unha idade moi temperá en base a un rendemento académico parcial.
  • Porque deslexitima a función docente, estigmatizando aos centros e aos profesionais que neles traballan. 
  • Porque avalía contidos unicamente academicistas.
  • Porque é un mero instrumento de fiscalización que anula a avaliación continua.
  • Porque non está contextualizada e non se adapta á diversidade do alumnado

 ver infórmaTE

Publicado o 07 de maio de 2019

CCOO-Ensino non está en contra das avaliacións de diagnose con carácter mostral que aportan datos sobre a situación do sistema educativo, pero que non ten consecuencias individuais para o alumnado.

CCOO-Ensino pon de manifesto que non ten sentido facer unha avaliación deste tipo en terceiro de primaria cando as de final de etapa de primaria e secundaria teñen un carácter mostral.

CCOO-Ensino diríxese ao profesorado pedíndolle que facilite a non realización das probas ao alumnado que así o decida a súa familia.

CCOO-Ensino exixe á Consellería que retire o carácter individualizado desta avaliación e a convirta en mostral.