CENTROS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Os incrementos salariales pactados No XV Convenio de Centros e Servizos de Atención a Persoas con Discapacidad permiten dignificar unhas retribuciones, especialmente as daquelas persoas con salarios máis baixos, que levaban desde 2016 sen actualización algunha. Introdúcense melloras laborais que permiten compaxinar traballo e vida familiar, así como aumentar a protección en caso de incapacidade temporal.   VER INFÓRMATE CON TODA A INFORMACIÓN

Publicado o 30 de abril de 2019