Procedemento de comunicación dos partes de incapacidade temporal (IT)

A partir do día 2 de maio é obrigatoria a remisión dos partes de IT (baixa, confirmación e alta) ás xefaturas territoriais correspondentes ou a servizos centrais no caso do persoal que preste servizos nestes, exclusivamente de modo telemático.

CCOO-Ensino considera que se poden dar situacións nas que o traballador/a esté imposibilitado para o acceso á súa conta de correo corporativo, polo que presentou por rexistro unha solicitude para que se permitise a presentación en papel deses partes en determinados casos.

 ver infórmaTE

 ver Solicitude 

  ver VIDEO TITORIAL

Publicado o 08 de maio de 2019

Postos en contacto coa Consellería, transmítenos que van a considerar certas excepcións permitindo a presentación por outros medios, tal e como demandabamos. Estamos á espera de que a Consellería concrete ditas excepcións para valorar se son suficientes ou deben ser ampliadas

 Procedemento:

Entrar na aplicación informática:  https://www.edu.xunta.es/datospersoais

Lembrarvos que a ela accededes coa vosa conta de correo edu.xunta.es e o voso contrasinal

Accedendo á dita aplicación o/a traballador/a cubrirá os datos que alí se lle indican e anexará dixitalizado o parte de baixa, confirmación ou alta nos seguintes prazos

  • Parte médico de baixa por incapacidade temporal: no prazo de tres días contados a partir da data de expedición do parte.
  • Parte médico de confirmación da baixa: no prazo de tres días contados a partir da data de expedición do parte.
  • Parte médico de alta: no prazo das 24 horas seguintes a súa expedición

Non se remitirá ningún orixinal destes partes ao centro educativo así como tampouco ás xefaturas territoriais nin aos servizos centrais.