ACORDO 2005 MANTEMENTO EMPREGO ENSINO CONCERTADO

ACORDO ENTRE A CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA, AS ORGANIZACIÓNS PATRONAIS E SINDICAIS DA ENSINANZA PRIVADA CONCERTADA DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA, SOBRE O MANTEMENTO DO EMPREGO NO SECTOR.

 

DOCUMENTO

Publicado o 20 de outubro de 2016