ACORDO 2003 MELLORA RETRIBUTIVA E INCREMENTO EQUIPOS DOCENTES

Resolución do 30 de outubro de 2003 pola que se ordena a publicación do Acordo do 23 de outubro de 2003, do Consello da Xunta de Galicia, polo que se autoriza o asinamento do acordo sobre melloras retributivas, incremento dos equipos docentes, aumento do concepto «outros gastos» e importe anual para o ano 2003 dos módulos económicos para o sostemento de centros concertados e subvencionados.

 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2003/20031106/Anuncio1F34A_gl.pdf

Publicado o 20 de outubro de 2016