FORMULARIO DE AFILIACIÓN A COMISIÓNS OBREIRAS ENSINO

Cubre os teus datos e nun prazo inferior a 48 horas, poñerémonos en contacto contigo para rematar o proceso e darche toda a información que precises.

Datos persoaisDatos domiciliariosDatos de contactoDatos profesionaisCCOOEnsino infórmalle que os seus datos serán incorporados a un ficheiro automatizado coa única finalidade de proceder coa afiliación. Os datos recollidos son almacenados baixo a confidencialidade e medidas de seguridade legalmente establecidas e poderán ser cedidos a terceros como consecuencia da propia actividade como afiliado/a, en ningún caso serán cedidos a empresas alleas, sexan de publicidade ou de calquera outro tipo non relacionado coa actividade de CCOOEnsino. Igualmente, desexamos informarlle de que en calquera momento podrá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación u oposición mediante a páxina de contacto desta web.


Enviar datos

COTAS ANO 2020

Cota Súper Reducida Retribucións anuais desde 0 € ata 7.000 € 3,00 €
Especial Retribucións anuais desde 7.001 € ata 14.000 € 7,20 €
Xeral reducida Retribucións anuais desde 14.001 € ata 24.000 € 12,40€
Xeral Ordinaria Retribucións anuais desde 24.001 € 14,00€
Xeral pensionistas xubilados Retribucións anuais desde 14.001 € 10,35 €