FORMULARIO DE AFILIACIÓN A COMISIÓNS OBREIRAS ENSINO

Unha vez cubertos os teus datos, nun período inferior a 5 días recibirás un email para completar o proceso de afiliación.
É posible que ese email quede na túa carpeta de spam, así que pregámosche que a comprobes. Se tés calquer dúbida ou problema, por favor, ponte en contacto con nós por whatsapp no número 679228117. Grazas!

Datos persoaisDatos domiciliariosDatos de contactoDatos profesionaisCCOOEnsino infórmalle que os seus datos serán incorporados a un ficheiro automatizado coa única finalidade de proceder coa afiliación. Os datos recollidos son almacenados baixo a confidencialidade e medidas de seguridade legalmente establecidas e poderán ser cedidos a terceros como consecuencia da propia actividade como afiliado/a, en ningún caso serán cedidos a empresas alleas, sexan de publicidade ou de calquera outro tipo non relacionado coa actividade de CCOOEnsino. Igualmente, desexamos informarlle de que en calquera momento podrá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación u oposición mediante a páxina de contacto desta web.


Enviar datos

COTAS ANO 2023 (MENSUAIS)

Cota Súper Reducida Retribucións anuais desde 0 € ata 7.000 € 4,50 €
Especial Retribucións anuais desde 7.001 € ata 14.000 € 8,15 €
Xeral reducida Retribucións anuais desde 14.001 € ata 24.000 € 13,10 €
Xeral Ordinaria Retribucións anuais desde 24.001 € 14,50 €
Xeral pensionistas xubilados Retribucións anuais desde 14.001 € 10,50 €