Ensino Privado


img

IV CONVENIO ASOCIACIÓN NOVO FUTURO

RESOLUCIÓN de 30 de xuño de 2004, da Dirección Xeral de Traballo, pola que se dispón a inscrición no rexistro e publicación do IV Convenio Colectivo da Asociación de Fogares para Nenos Privados de Ambiente Familiar «Novo Futuro».

 

https://www.boe.es/boe/dias/2004/08/06/pdfs/A28460-28465.pdf

img

ARTIGO 24 IV CONVENIO ASOCIACIÓN NOVO FUTURO

Resolución de 4 de xullo de 2012, da Dirección Xeral de Emprego, pola que se rexistra e publica a Acta sobre o artigo 24 do IV Convenio colectivo da Asociación de Fogares para Nenos Privados de Ambiente Familiar «Novo Futuro».

 

https://www.boe.es/boe/dias/2012/07/18/pdfs/BOE-A-2012-9648.pdf