Ensino Privado


img

CCOO reclama que se garanta a saúde e o benestar das persoas traballadoras e usuarias do sector de atención a persoas con discapacidade

Perante a incidencia do coronavirus nas residencias, pisos tutelados, servizos de axuda no fogar e asistencia persoal xunto con UXT e as patronais do sector de atención a persoas con discapacidade esixen a dotación de material de protección individual e a realización de tests a todos os cadros de persoal dos centros con casos sospeitosos e nos servizos que están a prestar 

img

CCOO asina o convenio galego dos centros especiais de emprego e lamenta a «irresponsabilidade» da CIG

 O sindicato nacionalista forzou o comezo das negociacións, malia estar pendente de publicación o convenio estatal, participou activamente nelas e apoiou o acordo previo, pero desmarcouse do asinamento final.
 

 ver CCOO-Informa

img

A AUDIENCIA NACIONAL DESESTIMA A IMPUGNACIÓN DA PATRONAL CONACEE NO XV CONVENIO COLECTIVO DE CENTROS E SERVIZOS DE ATENCIÓN A PERSOAS CON DISCAPACIDADE

 ver CCOO informa

img

Aclaracións da Comisión Paritaria do XV Convenio Colectivo de Centros e Servizos de Atención a Persoas con Discapacidade


Sobre lactación acumulada en xornadas parciais, sobre permiso retribuído por nacemento de fillo, sobre complemento de desenvolvemento e capacitación profesional

 

 ver Documento

img

ACTIVACIÓN DO PROTOCOLO DE INCAPACIDADE TEMPORAL POR RISCO NO EMBARAZO

 ‌ver infórmaTE

img

CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL PERSOAL COMPLEMENTARIO E DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS

img

Publicado o XV Convenio de centros e servizos de atención a persoas con discapacidade

 ver infórmaTE