Educación infantil


img

Mesa negociadora Centros de Asistencia e Educación Infantil

Este 1 de xullo celebrouse unha nova Mesa Negociadora que tiña como obxectivo adaptar as táboas salariais ao SMI e recoñecer o dereito das educadoras para percibir un diferencial respecto doutras categorías.

img

CCOO dá un golpe na Mesa e abandona a reunión do 11 de xuño

Esperpéntica, surrealista, grotesca, insultante. Son algúns dos cualificativos cos que poderiamos definir a reunión de Mesa Negociadora do pasado 11 de xuño. 

img

A sentenza contra Kidsco Balance, un recoñecemento aos intereses das traballadoras

img

Educación Infantil (0-3 anos)

CCOO presentará a súa proposta de redactado para definir o diferencial retributivo das educadoras, así como a nosa formulación relativa á adecuación das táboas salariais ao SMI. En caso de non chegar a acordo procederemos a denunciar o actual Convenio Colectivo.

img

Mesa Negociadora do Convenio de Educación Infantil (20 abril)

img

A Audiencia Nacional establece as datas para a celebración dos xuízos ante as reclamacións rexistradas por CCOO (Centros de asistencia e educación infantil)

img

CCOO interpón demanda na Audiencia Nacional en defensa das retribucións das educadoras

Tras a reunión mantida este 2 de febreiro no SIMA (Servizo Interconfederal de Mediación e Arbitraxe), e ante a negativa das organizacións patronais a recoñecer o dereito das educadoras para cobrar un diferencial respecto a outras categorías profesionais, CCOO decidiu interpoñer a correspondente demanda xudicial na Audiencia Nacional. 

img

A iniciativa de CCOO de xudicializar o XII convenio colectivo do sector dá os primeiros froitos

img

CCOO impugna ante a Audiencia Nacional o XII Convenio Colectivo de Centros de Asistencia e Educación Infantil

O pasado 28 de decembro CCOO presentaba ante a Audiencia Nacional a correspondente demanda de impugnación por ilegalidade do XII Convenio Colectivo, nela solicítase que se declaren nulos os importes establecidos nas táboas salariais para aquelas categorías cuxas retribucións son inferiores ao SMI.

ver CCOO-Informa

img

As organizacións empresariais converten a reunión da Mesa de Negociación do XII Convenio colectivo a nivel estatal para centros de asistencia e educación infantil nun mero trámite

Na reunión celebrada onte co fin de abordar a adaptación das táboas salariais ao Salario Mínimo Interprofesional (SMI), segundo a disposición final cuarta do convenio colectivo, as organizacións empresariais amosaron unha vez máis a súa intransixencia e insensibilidade cara ao conxunto das e dos traballadores e negáronse a negociar unha saída para as táboas que non cumpran a lexislación vixente unha vez que se coñeza o SMI para este 2020.

ver RESUMO