Educación infantil


img

CCOO impugna ante a Audiencia Nacional o XII Convenio Colectivo de Centros de Asistencia e Educación Infantil

O pasado 28 de decembro CCOO presentaba ante a Audiencia Nacional a correspondente demanda de impugnación por ilegalidade do XII Convenio Colectivo, nela solicítase que se declaren nulos os importes establecidos nas táboas salariais para aquelas categorías cuxas retribucións son inferiores ao SMI.

ver CCOO-Informa

img

As organizacións empresariais converten a reunión da Mesa de Negociación do XII Convenio colectivo a nivel estatal para centros de asistencia e educación infantil nun mero trámite

Na reunión celebrada onte co fin de abordar a adaptación das táboas salariais ao Salario Mínimo Interprofesional (SMI), segundo a disposición final cuarta do convenio colectivo, as organizacións empresariais amosaron unha vez máis a súa intransixencia e insensibilidade cara ao conxunto das e dos traballadores e negáronse a negociar unha saída para as táboas que non cumpran a lexislación vixente unha vez que se coñeza o SMI para este 2020.

ver RESUMO

img

Mesa de Negociación do XII Convenio Colectivo Estatal de centros de atención e educación infantil

 O vindeiro venres 13 de novembro convocarase a Mesa de Negociación do XII Convenio Colectivo Estatal de centros de atención e educación infantil, como demandara CCOO na última reunión, coa seguinte orde do día: Disposición final cuarta e Salario mínimo interprofesional (SMI)

img

Taboas Salariais Persoal Ensino Infantil

Velaquí podes ver as taboas salariais para o ensino infantil no trienio 19-21. Lembrade que a partir do 1 de setembro as táboas mudaron e hai que actualizar as cantidades

img

As organizacións do sector da Educación Infantil asinan unha Declaración Conxunta na que se reclama apoio económico ao sector, prorrogar os  ERTE e que se fixen unhas condicións claras para a apertura segura dos centros.

Nunha declaración conxunta demandan unha volta segura á actividade presencial e reclaman medidas urxentes para garantir o seu sostemento

ver CCOO-Informa

img

CCOO pedirá revisar os ERTE das escolas infantís de xestión indirecta cando non se suspenderon os pagos

As organizacións sindicais maioritarias no sector da Educación Infantil,  CCOO e  FeSP-UGT, manifestan nun comunicado que continuarán con todos os trámites de revisión e denuncia, se procede, das empresas do sector que, tendo contratos coa Administración e organismos públicos, aplicasen Expedientes Temporais de Regulación de Emprego (ERTE) á totalidade ou a parte das súas traballadoras

img

CCOO propón ao resto de organizacións sindicais e patronais representativas do sector unha declaración conxunta en defensa do 0-3

CCOO volveu manifestar unha vez máis que a volta aos centros ten que vir determinada por criterios de saúde pública e educativos, e non económicos ou de conciliación familiar. 

Velaquí podes ver a proposta de CCOO

img

A Federación de Ensino de CCOO insta as patronais e organizacións sindicais do sector do 0-3 a abordar conxuntamente o inicio do próximo curso

img

As patronais do Ensino Infantil instálanse na intransixencia e perpetúan a precariedade no sector

O luns, 3 de febreiro na Mesa Negociadora de Infantil quedou meridianamente clara a postura intransixente da Patronal. CCOO insta a que a patronal reconsidere a súa posición xa que a precariedade do sector é insostible

 ver CCOO-Informa