Ensino concertado


img

Negociación do XVI convenio colectivo xeral de centros e servizos para persoas con discapacidade.

CCOO propón a inclusión dunha cláusula de revisión salarial que garanta o mantemento do poder adquisitivo dos salarios