Ensino concertado


img

CCOO esixe a estabilización dos cadros de persoal 
no ensino concertado

img

CCOO asina as táboas salariais do VII Convenio Colectivo de Ensino Concertado

En 2020 contémplase un incremento do 2% e do 0,9% en 2021

img

CCOO asina o VII Convenio Colectivo

Logo do asinamento do preacordo o pasado mes de abril, CCOO asinou o VII Convenio Colectivo de Ensino Concertado. O novo texto recolle algunhas das demandas expostas por CCOO na súa plataforma reivindicativa así como os acordos sobre rexistro de xornada e saídas que subscribimos no seu momento. As melloras introducidas permiten avanzar nas condicións laborais das persoas traballadoras do sector.

img

VII CONVENIO COLECTIVO DE ENSINO CONCERTADO. Xuntanza do 30 de abril

Na reunión mantida este 30 de abril, as organizacións patronais presentaron a proposta que se detalla a seguir coa intención de asinar un preacordo previo ao asinamento do VII Convenio Colectivo. CCOO inicia desde este mesmo momento o proceso interno de consultas á afiliación para determinar a nosa posición ao respecto.

img

ADMITIDO A TRÁMITE O RECURSO DE CCOO-ENSINO CONTRA A ORDE QUE DISCRIMINA SALARIALMENTE AO PROFESORADO DE REFORZO COVID NO ENSINO CONCERTADO

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia admite a trámite o recurso contencioso Administrativo interposto por CCOO contra a orde da Consellería do 13 de novembro de 2020, que aplica un trato salarial discrimatorio ao profesorado de reforzo COVID.

 

img

DECEPCIÓN!!!

Non hai outro xeito de describir o estado de ánimo tras da xuntanza coa Administación.

img

FSIE PROFIRE GRAVES DESCUALIFICACIÓNS CONTRA CCOO

Ante os ataques recibidos por parte de FSIE, CCOO considerou que non se daban as condicións adecuadas para manter a reunión da Mesa Negociadora do Convenio Colectivo do próximo día 26 polo que solicitou a súa desconvocatoria, sumándose desta maneira a UXT. Finalmente suspendeuse, quedando á espera de nova data.  VER INFÓRMATE EN PDF

img

10 PROPOSTAS XERAIS DE CCOO NO ENSINO CONCERTADO ANTE A TRAMITACIÓN DA NOVA LEI EDUCATIVA

img

Mesa de negociación do VII Convenio de Ensino Concertado. Xuntanza do 13 de Outubro

Velaqui podedes ver o resumo do que se tratou na xuntanza da mesa de Concertada do 13 de outubro