Ensino concertado


img

CCOO defende a actualización das táboas salariais do 2022 do ensino concertado

Na mesa negociadora do VII convenio colectivo defendeuse a necesidade de actualizar as táboas salariais, desde o 1 de xaneiro de 2022, nun 1,5 % adicional.

img

Recomendacións de CCOO ao Consello Escolar do Estado

Este 13 de decembro celebrouse o Pleno do Consello Escolar do Estado coa finalidade de aprobar o informe 2022 sobre o estado do sistema educativo. Ano tras ano, CCOO vén formulando unha serie de propostas de mellora no ámbito do ensino concertado que acaban sendo incorporadas no informe anual. Este ano fixemos unha serie de recomendacións, que se relacionan a continuación, na nova ampliada.

img

Acordo para que a subida salarial da función pública se aplique sobre o persoal docente en pagamento delegado

CCOO  decide  aceptar  a  proposta  do  Goberno  de  España  en  materia  salarial  para  incrementos retributivos no ámbito da función pública para o período 2022-2024. Eses incrementos terán incidencia directa sobre o persoal docente en pagamento delegado, xa que CCOO asinamos cada un dos acordos sobre  analoxía  retributiva  que  permiten  que  esas  subas  salariais  se  acaben trasladando ao  sector do ensino concertado. 

img

CCOO reclamará por vía xudicial os sexenios en concertada

CCOO iniciou o procedemento para reclamar por vía xudicial a aplicación dos sexenios ao profesorado do ensino concertado galego.

img

CCOO pide convocatoria da mesa estatal de ensino concertado

CCOO considera imprescindible aboar os incrementos previstos no 2022 ao persoal docente en pagamento delegado e ao resto das persoas traballadoras do ensino concertado.

img

Repercusión do acordo salarial co Goberno para o persoal do ensino concertado

CCOO decide aceptar a proposta do Goberno de España en materia salarial para incrementos retributivos no ámbito da función pública para o período 2022-2024. Eses incrementos terán incidencia directa sobre o persoal docente en pagamento delegado.

img

A Consellería de Educación móstrase receptiva a facilitar un acordo de mantemento de emprego (E.Concertado)

O día 7 de xullo celebrouse unha reunión entre as OOSS (CCOO, UGT CIG FSIE e USO) co Conselleiro de Educación e o Director Xeral co obxectivo de elaborar un Acordo de Mantemento de Emprego (AME). Da xuntanza saímos co compromiso da Conselleria de Educación que contribuiría ao obxectivo de acadar un acordo de mantemento de emprego. 
Dentro de 15 días reuniranse coas patronais para coñecer a súa posición e posteriormente convocarannos a todos para abordar un posible AME.

img

A consellería de educación comprométese a negociar un acordo de mantemento de emprego no ensino concertado

img

As organización sindicais CCOO, CIG e UGT péchanse na Consellería de Educación

Reclaman a convocatoria urxente da Mesa Tripartita do Ensino concertado que leva dous anos sen convocarse. Úrxelle un Acordo de Mantemento de Emprego que evite a destrución de postos de traballo.

img

A mentira ten as patas moi curtas

Acordo de Mantemento de Emprego