Ensino concertado


img

As organización sindicais CCOO, CIG e UGT péchanse na Consellería de Educación

Reclaman a convocatoria urxente da Mesa Tripartita do Ensino concertado que leva dous anos sen convocarse. Úrxelle un Acordo de Mantemento de Emprego que evite a destrución de postos de traballo.

img

A mentira ten as patas moi curtas

Acordo de Mantemento de Emprego

img

CCOO insiste na necesidade de convocar a mesa tripartita do Ensino Concertado

A Federación de Ensino de CCOO veu reclamando con insistencia ao longo dos últimos anos a necesidade de retomar a vía do diálogo e a negociación no Ensino Concertado. Porén, solicitamos en numerosas ocasións ser recibidos para expor aqueles asuntos que consideramos relevantes para o sector.

img

TE RETRIBUCIONS CONCERTADA 2022 XANEIRO

img

CCOO solicita ter unha xuntanza coa Consellería de Educación

En CCOO volvemos solicitar unha reunión co director xeral de Centros e Recursos Humanos para trasladarlle as demandas pendentes dos traballadores e traballadoras do ensino concertado. Despois de doce anos de bloqueo e supresión de dereitos, entre os que cabe salientar o Acordo de mantemento de emprego, a paga de antigüidade, a xubilación parcial, a equiparación salarial, a redución de xornada lectiva ao profesorado de
secundaria, etc., transcorreu máis dunha década desde os últimos acordos asinados coa Administración. Daquela gobernaba o bipartito.

Neste longo período producíronse transformacións que é necesario resolver na negociación tripartita (traballadores, Administración e patronais). Necesidade que en Galicia se volve máis urxente porque esta comunidade retrocedeu respecto das condicións que se aplican no ensino concertado do resto do Estado.
Somos a única comunidade en que non existe un só acordo que mellore as condicións dos traballadores do sector.

Seguimos apelando ao diálogo e a negociación. Gustaríanos topar máis receptividade e disposición da Administración da manifestada ata o de agora.

img

Acordos e información de interese no Ensino Concertado

img

Propostas sobre a xornada do persoal docente e do persoal complementario titulado (VII Convenio E.Concertado)

img

CCOO solicita a convocatoria da Comisión Técnica de traballo e da Mesa Negociadora do VII Convenio Colectivo (Ensino Concertado)

img

CCOO esixe o cumprimento das previsións legais pendentes que afectan ao ensino concertado