Ensino concertado


img

Propostas sobre a xornada do persoal docente e do persoal complementario titulado (VII Convenio E.Concertado)

img

CCOO solicita a convocatoria da Comisión Técnica de traballo e da Mesa Negociadora do VII Convenio Colectivo (Ensino Concertado)

img

CCOO esixe o cumprimento das previsións legais pendentes que afectan ao ensino concertado

img

CCOO esixe a estabilización dos cadros de persoal 
no ensino concertado

img

CCOO asina as táboas salariais do VII Convenio Colectivo de Ensino Concertado

En 2020 contémplase un incremento do 2% e do 0,9% en 2021

img

CCOO asina o VII Convenio Colectivo

Logo do asinamento do preacordo o pasado mes de abril, CCOO asinou o VII Convenio Colectivo de Ensino Concertado. O novo texto recolle algunhas das demandas expostas por CCOO na súa plataforma reivindicativa así como os acordos sobre rexistro de xornada e saídas que subscribimos no seu momento. As melloras introducidas permiten avanzar nas condicións laborais das persoas traballadoras do sector.

img

VII CONVENIO COLECTIVO DE ENSINO CONCERTADO. Xuntanza do 30 de abril

Na reunión mantida este 30 de abril, as organizacións patronais presentaron a proposta que se detalla a seguir coa intención de asinar un preacordo previo ao asinamento do VII Convenio Colectivo. CCOO inicia desde este mesmo momento o proceso interno de consultas á afiliación para determinar a nosa posición ao respecto.

img

ADMITIDO A TRÁMITE O RECURSO DE CCOO-ENSINO CONTRA A ORDE QUE DISCRIMINA SALARIALMENTE AO PROFESORADO DE REFORZO COVID NO ENSINO CONCERTADO

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia admite a trámite o recurso contencioso Administrativo interposto por CCOO contra a orde da Consellería do 13 de novembro de 2020, que aplica un trato salarial discrimatorio ao profesorado de reforzo COVID.

 

img

DECEPCIÓN!!!

Non hai outro xeito de describir o estado de ánimo tras da xuntanza coa Administación.