Ensino concertado


img

A Consellería de Educación móstrase receptiva a facilitar un acordo de mantemento de emprego (E.Concertado)

O día 7 de xullo celebrouse unha reunión entre as OOSS (CCOO, UGT CIG FSIE e USO) co Conselleiro de Educación e o Director Xeral co obxectivo de elaborar un Acordo de Mantemento de Emprego (AME). Da xuntanza saímos co compromiso da Conselleria de Educación que contribuiría ao obxectivo de acadar un acordo de mantemento de emprego. 
Dentro de 15 días reuniranse coas patronais para coñecer a súa posición e posteriormente convocarannos a todos para abordar un posible AME.

img

A consellería de educación comprométese a negociar un acordo de mantemento de emprego no ensino concertado

img

As organización sindicais CCOO, CIG e UGT péchanse na Consellería de Educación

Reclaman a convocatoria urxente da Mesa Tripartita do Ensino concertado que leva dous anos sen convocarse. Úrxelle un Acordo de Mantemento de Emprego que evite a destrución de postos de traballo.

img

A mentira ten as patas moi curtas

Acordo de Mantemento de Emprego

img

CCOO insiste na necesidade de convocar a mesa tripartita do Ensino Concertado

A Federación de Ensino de CCOO veu reclamando con insistencia ao longo dos últimos anos a necesidade de retomar a vía do diálogo e a negociación no Ensino Concertado. Porén, solicitamos en numerosas ocasións ser recibidos para expor aqueles asuntos que consideramos relevantes para o sector.

img

TE RETRIBUCIONS CONCERTADA 2022 XANEIRO

img

CCOO solicita ter unha xuntanza coa Consellería de Educación

En CCOO volvemos solicitar unha reunión co director xeral de Centros e Recursos Humanos para trasladarlle as demandas pendentes dos traballadores e traballadoras do ensino concertado. Despois de doce anos de bloqueo e supresión de dereitos, entre os que cabe salientar o Acordo de mantemento de emprego, a paga de antigüidade, a xubilación parcial, a equiparación salarial, a redución de xornada lectiva ao profesorado de
secundaria, etc., transcorreu máis dunha década desde os últimos acordos asinados coa Administración. Daquela gobernaba o bipartito.

Neste longo período producíronse transformacións que é necesario resolver na negociación tripartita (traballadores, Administración e patronais). Necesidade que en Galicia se volve máis urxente porque esta comunidade retrocedeu respecto das condicións que se aplican no ensino concertado do resto do Estado.
Somos a única comunidade en que non existe un só acordo que mellore as condicións dos traballadores do sector.

Seguimos apelando ao diálogo e a negociación. Gustaríanos topar máis receptividade e disposición da Administración da manifestada ata o de agora.

img

Acordos e información de interese no Ensino Concertado

img

Propostas sobre a xornada do persoal docente e do persoal complementario titulado (VII Convenio E.Concertado)

img

CCOO solicita a convocatoria da Comisión Técnica de traballo e da Mesa Negociadora do VII Convenio Colectivo (Ensino Concertado)