img

Celebracion dos segundos exercicios de procesos selectivos

Para o ingreso no corpo administrativo da administración xeral da comunidade autónoma de galicia, subgrupo c1 e do proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 002 do grupo iii e categoría 062 do grupo iii de persoal laboral fixo e para o ingreso no corpo auxiliar da administración xeral da comunidade autónoma de galicia, subgrupo c2 e do proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 001 do grupo iv de persoal laboral fixo, da
administración xeral da comunidade autónoma de galicia.

  • image

    Instrucións para a toma de posesión do corpo de mestres que obtivo destino na adxudicación de destinos provisionais

  • image

    Toda a información sobre as permutas para mestres

  • image

    CADP mestres definitivo