• image

    CCOO Ensino e demais organizacións sindicais subscribimos e apoiamos a petición da creación dun conservatorio profesional de danza en Santiago de Compostela

  • image

    CCOO ensino rexeita o anuncio da Xunta de adiantar a matriculación do vindeiro curso como intento de non aplicar á LOMLOE

  • image

    Xuntanza Comité Intercentros 15 decembro 2020